ThetaHealing®

Hjärnvågen theta hjälper oss att komma i kontakt med begränsande övertygelser i vårt undermedvetna och förstå varför vi bär på dem. Vi kan då släppa dem och välja nya, positiva tankemönster att leva efter.

Tankar och övertygelser påverkar vår kropp och vårt liv. När vi släpper på negativa sådana från vårt undermedvetna frigörs energi som istället kan investeras i energigenererande tankevanor. Dessa skapar ny energi, och din mentala och fysiska styrka kan återvända.

_______

The brainwave theta helps us to identify limiting beliefs in our subconscious, and understand why we choose to keep them. We can then release them and choose new, positive beliefs to live by.

Thoughts affect our body and life. When we let go of negative ones on a subconscious level, energy is released that can then be invested in energy generating thought habits. These create new energy, and your mental and physical strength can return.

FRI THETA-MEDITATION

 

Naturopati/Naturopathy

Vår kropp har en naturlig förmåga till självläkning. Genom att förändra vår kost och livsstil enligt naturopatiska principer kan vi reducera kemisk och fysisk stress och på så sätt stötta och aktivera kroppens läkeprocess.

På så sätt frigörs energi som tidigare har använts till inflammation och andra fysiologiska obalanser. Din kropp återfår sin naturliga vitalitet och livsenergi som behövs för läkning och välmående.

_______

Our body has an innate ability for self-healing. By changing our diet and lifestyle according to naturopathic principles, we may reduce the chemical and physical stress, which in turn supports and activates the healing process of the body.

 In this way, energy that was used for inflammation and other physiological imbalances may be released. Your body regains its natural vitality and life energy that is needed for healing and wellbeing.