VART GÅR DIN ENERGI?/WHERE DOES YOUR ENERGY GO?

När vår energi är låg kan det vara svårt att hitta tillbaka till hälsa, lycka och styrka. Men när vi identifierar hur vi distribuerar vår energi kan vi göra mer hållbara energiinvesteringar och använda vår livsenergi på ett mer gynnsamt sätt.

Glappet mellan vem vi är och vem vi försöker vara orsakar fysisk och mental stress som dränerar oss på energi. Vi gör allt i vår makt för att skapa och upprätthålla en person som vi tror att världen föredrar. Detta skapar ofta en underliggande oro och en kronisk trötthet. Det kan även skapa en känsla av att aldrig vara bra nog och att behöva skydda vårt riktiga jag från att bli avslöjad.

Genom att hitta tillbaka till ditt naturliga tillstånd av frid låter du din fysiska och mentala styrka komma tillbaka av sig självt.

                                                        __________________________

When our energy levels are low, it van be difficult to find our way back to health, happiness and strength. But identifying how we distribute our energy allows us to make more sustainable energy investments and to use our energy in a more beneficial manner.

The gap between who we really are and who we’re trying to be creates physical and mental stress, and drains our energy. Doing everything in our power to create and maintain a person we think the world will like better often create an underlying anxiety and chronic fatigue. It can also create a feeling of never being good enough and always having to protect our true self from being revealed.

By finding your way back to your natural state of peace, you are allowing your physical and mental strength to return by itself.