Photo on 15-12-2016 at 16.30 #4.jpg

EN RESA TILLBAKA TILL KRAFT/A JOURNEY BACK TO POWER

Under sin utbildning inom naturopatisk kostrådgivning och ThetaHealing® insåg Cornelia att hur vi mentalt och kroppsligt använder vår energi ligger till grunden för vår hälsa.

Hon lärde sig att hantera och eliminera tillstånd som kronisk oro, eksem, problem med matsmältningen och utbrändhet genom att bli medveten om sin egen energikonsumption.

Tankens och matens kraft blev hennes verktyg I processen att läka sin kropp och sitt sinne. Hennes liv förändrades och hon återfick sin livskraft och livsglädje.

Holistisk stresshantering och energipromotion, som behandlar både den fysiska, mentala och spirituella elementen av människan, är idag Cornelias passion. Hennes önskan är att alla ska få känna inre frid och lycka, och att stå stolt i sitt vilda, riktiga jag.

FRI THETA-MEDITATION

_______

During her training as a naturopathic nutritionist and ThetaHealing®-practitioner, Cornelia realised that how we mentally and physically use our energy is the foundation of our health.

She learnt how to manage and eliminate states like chronic anxiety, eczema, digestive issues and a burnout by becoming aware of her own energy consumption.

The power of thoughts and food became her tools in the process of healing her body and mind. Her life changed and she regained her life energy and joy of living.

Holistic stress management and energy promotion, which treat both the physical, mental and spiritual elements of the person, is today Cornelia’s passion. Her wish is that everyone on this earth will have inner peace and joy, and stand tall in their wild, real self.

UTBILDNINGAR/COURSES:

 • Naturopathic Nutrition at College of Naturopathic Medicine, Edinburgh.

 • ThetaHealing®:

  • Basic DNA

  • Advanced DNA

  • Dig Deeper

  • World Relations

  • Intuitive Anatomy

  • Planes of Existence

  • DNA3