Minnen av Stress

Forskning visar att minnen av stressfyllda situationer lagras i vårt nervsystem. Det blir som energiladdningar, eller vävnad, som behöver komma ut på ett sätt eller annat. Om individen med detta minne inte förlöser energin på något sätt, aktiveras det när en ny stressfull situation uppstår. Kanske blir det en oproportionerligt stark reaktion till en till synes obetydlig situation. Enligt Peter A. Levine, traumaexpert inom psykoterapi, kan vi skrika, gråta eller skaka loss den där energin och på så sätt undvika en traumatisk respons. Det finns ingen logik i dessa reaktioner och det går inte att tänka oss ur dem. Stressen stänger faktiskt ner de mer rationella delarna av hjärnan och vi använder istället den mer primitiva delen av hjärnan. Vi blir som förlamade och lever i ett tillstånd av rädsla för vår fortsatta överlevnad. Detta tär hårt på vår kropp och vår livskvalitet i stort.

Read More